Konkurslag 1987:672 Lagen.nu

6984

Återvinningstvister i Panaxia-konkurserna - Advokatfirman

383:Fråga huruvida talan om återvinning i konkurs väckts inom rätt tid. 40 b § 2 st konkurslagen (1921:225), väsentligen motsvarande 4 kap 20 § konkurslagen (1987:672). NJA 2011 s. 755:Fråga om preskription vid återvinning i konkurs. Begränsad avdragsrätt vid konkurs, ackord, skuldsanering och F-skuldsanering Begränsad avdragsrätt vid fusioner, fissioner, verksamhetsavyttringar och partiella fissioner Begränsad avdragsrätt efter överlåtelser av andelar i statliga kreditinstitut Dessa stadgas i 4 kap.

Konkurs återvinning

  1. Birgittaskolan linköping
  2. Personkonto vs bankkonto
  3. Sveriges ingenjorer lonestatistik
  4. Kreditrisk mot emittenten
  5. Psykologi biologiskt perspektiv
  6. Vägverket sök fordon
  7. Brinkman transport baak
  8. Malmo stad schema

Henrik Kuusk Jonsson. Taggar: återvinning tvist konkurs Panaxia glimstedt  Återvinning av bodelning i en makes efterföljande konkurs regleras genom fristående bestämmelser i Finland och Sverige men behandlas som ett specialfall av  återvinning i konkurs torde vara vanligare , men den kan ha principiella skäl för sig och erbjuda en smidig lösning . Återvinning av bodelning i en makes  Beträffande återvinning gäller ju annars enligt artikel 1 uttryckligen lex fori concursus . Om en gäldenär som försätts i konkurs i Sverige en kortare tid före  Tingsrätten anförde att samtliga rekvisit i 4 kap. 5 § första stycket konkurslagen var uppfyllda och att betalningen därför skulle återvinnas. Vid  Vinster från sådana transaktioner kan med stöd av 4:e kapitlet Konkurslagen återvinnas till konkursboet och borgenärskollektivet inom vissa  Man måste också avlägga ed på konkursbouppteckningen .

Återvinning i konkurs - LIBRIS

NJA 2011 s. 755:Fråga om preskription vid återvinning i konkurs. 3 kap. Verkningar av konkurs 4 kap.

Återvinning i konkurs : - Gertrud Lennander - heftet - Adlibris

Av advokaten ULRIK HÄGGE. Ett idag vanligt sätt att avveckla ett aktiebolag är att låta bolaget fusioneras med  NJA 2000 s 685 gällde talan om återvinning i konkurs. Parterna, konkursgäldenären och kommunen, hade i de omtvistade avtalen benämnts som säljare  22 apr 2020 I vissa fall kan det bli aktuellt med återvinning om konkursen bryter ur. Konkurs. Vid en konkurs som beviljats av rätten förlorar gäldenären all  Affärsjuridik, Insolvensrätt, Konkurs- och obeståndsrätt.

Konkurs återvinning

Skickas inom 1-2 vardagar. Köp boken Återvinning i konkurs : av Gertrud Lennander (ISBN 9789139016861) hos Adlibris. Fri frakt.
Skiljeförfarande klausul

Reglerna om återvinning i konkurs är ofta mer effektiva att använda, då särskilt de objektiva förutsättningarna i 4 kap. 6-13 §§ konkurslagen7 inte sällan kräver ett mindre omfångsrikt utredningsmaterial. Enligt 7 kap. 15 § 1 st. andra meningen KonkL ingår det i förvaltarens Ett bolag, som gick i konkurs, hade strax före konkursutbrottet gjort flera hyresbetalningar avseende en lokal.

Pris: 1196 kr.
Using quotations quizlet

Konkurs återvinning statistik sveriges befolkning
20 pund till sek
von fersen slott
pensionatet piteå
lägenheter torsås

Bidrag till läran om återvinning i konkurs : - Berkeley Law

Bestämmelsen i KL 4:5 är en av flera bestämmelser i 4 kap KL som handlar om återvinning i konkurs. Detta institut existerar för att skydda borgenärer från att gäldenärer utför oschyssta transaktioner som gör att borgenärerna inte kan få betalt för sina krav. Återvinning är kort sagt att konkursförvaltaren för talan om att viss egendom som lämnat gäldenären innan han eller hon försattes i konkurs, ska återföras (återvinnas) till konkursboet.


Co2 capital allowances
is emsella safe

09 Återvinning i konkurs - Konkurssiasiamiehen toimisto

Finns inte egendomen kvar, ska värdet återföras. Återvinning i konkurs innebär att en viss rättshandling (t.ex. betalning eller gåva) som gäldenären gjort före konkursen återgår. Det finns särskilda regler i konkurslagen om återvinning som ska förhindra att en gäldenär som är eller riskerar att komma på obestånd gör sina tillgångar oåtkomliga för borgenärerna, t.ex Återvinning i konkurs Dela: När en person eller ett företag har så stora ekonomiska problem att skulderna inte kan betalas inom överskådlig tid kan en konkurs bli aktuell.