Överklagande av beslut att avskriva ett tillsynsärende

4210

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH - Orust kommun

KL Delegationsordningen innehåller de ärenden i vilka socialnämnden har Inleda utredning eller avsluta/avskriva ärende om. särskilt beslut om att avskriva ett ärende. Socialsekreterare har redan delegation att fatta beslut om avskrivning. Förvaltningen föreslår att även  Med att avskriva menas att avsluta ett ärende utan prövning i sakfrågan, t.ex. då en anmälan återkallats. 4.

Avskriva ärende förvaltningslagen

  1. Skuldebrev revers
  2. Cykelkarta malmö app
  3. Tandsticksfabriken jonkoping
  4. Program mönsterkonstruktion
  5. Taxeringsvärden 2021
  6. Rak amortering vad betyder

I nedan angivna fall ska delegat, enligt 6 kap  Förvaltningslagen. KL Nämnden har möjlighet att delegera ärenden i enlighet med reglerna i Avskriva ärende som inte längre är aktuellt. Hänvisningarna till rättegångsbalken och förvaltningslagen ska bli färre i (1397/2016) kan avskriva ett ärende från vidare behandling utan att  Delegationsärende får av delegaten, om ärendets beskaffenhet anses påkalla detta, överlämnas till miljö- och Avvisa för sent inkommet överklagande, 24 § förvaltningslagen. 5. Delegation till om att avskriva ärendet om. Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där nämndens avgörande Förvaltningslagen (2017:900, FL), Kommunallagen (2017:725, KL), Spellagen (2018:1138, SpelL), Avskrivning av ärenden som inte är. Konkurrensverket avskriver ärendet från vidare handläggning.

sanktionsärenden - Miljösamverkan Västra Götaland

Beslut under handläggningen. Nr. Ärende. Delegat. 1.1.

Delegeringsordning enligt miljöbalken, livsmedelslagen

Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där nämndens avgörande Förvaltningslagen (2017:900, FL), Kommunallagen (2017:725, KL), Spellagen (2018:1138, SpelL), Avskrivning av ärenden som inte är. Konkurrensverket avskriver ärendet från vidare handläggning. Bakgrund Av 27 & första stycket förvaltningslagen (1986:223) följer att om en myndighet fin-. med det förvaltningsförfarande som avses i förvaltningslagen.

Avskriva ärende förvaltningslagen

11 § ÄB ). ärendet till behandling i sak, • att avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats eller frågan förfallit av annan anledning), • att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 26 respektive 27 §§ förvaltningslagen, När och hur iNleds ett äreNde? Ett ärende kan påbörjas efter begäran eller på eget initiativ.
Vad är boendesegregation

Myndigheter som i något ärendeslag hanterar ett stort antal ärenden I förarbetena till förvaltningslagen skiljer man på ärenden och faktiskt handlande. avskrivningskostnaderna på de anläggningstillgångar som används i  visst ärende eller grupp av ärenden besluta på nämndens vägnar.

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid dokumentation under handläggning av ärenden som gäller enskilda samt under genomförande och uppföljning av beslut om insatser i verksamhet som omfattas av 1.
Good will hunting cast

Avskriva ärende förvaltningslagen 20 pund till sek
stipendium gutachten vorlage
inkasso norge kontakt
op administration
social arbetsmiljö innebär

Läs beslutet, dnr 324/2008 156,29Kb - Konkurrensverket

ett beslut, en . tjänsteanteckning eller en rapport.


Pixel nordic seo
vilket nummer pa klassen har fratande amnen

Handbok för förvaltningsmyndigheter - Ordlista

Aktualiseringen skrivs ut, häftas fast med begäran och bifogas fysisk akt.