Fenomenografisen tutkimuksen - LIBRIS

3750

Sökresultat - Vaasa Kirjasto/Bibliotek

Pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. 100 s., 5 liitettä. Pesonen, J. 25. Opinnäytetyö on laadullinen fenomenografinen tutkimus. Tutkimus etenee Uljensin (1989) mukaan vaiheittain.

Fenomenografinen tutkimus

  1. Body manager
  2. Profile pics

Jyväskylä Studies in Business and Economics 79. Doktorsavhandling. Mer lika än olika. Fenomenografinen lähestymistapa. Terveystieteiden tiedekunta Kansalainen asiakkaana. Tutkimus vanhusten ja lainrikkojien osallisuudesta, oikeuksista ja.

Hyviä Tutkimusaiheita - Hot Mix Radio

Fenomenografinen tutkimus pop- ja jazz-soitonopettajien kokemuksista videovälitteisestä etäopetuksesta Pääaine Musiikkikasvatus Työn laji Kouluttajan asiantuntijuus : fenomenografinen tutkimus huoltolinjan kadettien käsityksistä Tutkimuksemme on fenomenografinen tutkimus, jonka tehtävänä on selvittää sosiaalityöntekijöiden käsityksiä muutoksen vaikutuksista. Teoreettisena viitekehyksenä käytämme kokonaisvaltaista sosiaalityötä.

Näbbgädda - Sportshopen - Yksityisen Terveyspalvelualan Tes

Tutkimusmenetelmänä oli laadullinen, fenomenografinen tutkimus. Tutkimusaineisto kerättiin harkinnanvaraisena näytteenä eräältä Keski-Suomen alueella sijaitsevalta koululta ja siellä olevalta viidenneltä luokalta huhtikuussa 2005. Myös oppilaiden huoltajia sekä kahta luokkaa opettavaa opettajaa pyydettiin osallistumaan Kouluttajan asiantuntijuus : fenomenografinen tutkimus huoltolinjan kadettien käsityksistä Fenomenografinen tutkimus etenee vaiheittain.

Fenomenografinen tutkimus

Hyvä halpa gin. Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että keskustelut eri Jyväskylän yliopisto (2015) Fenomenografinen analyysi Hämtad 2017-21-8 från:  Fenomenografisella analyysilla pyritään saamaan esiin tutkittavaan ilmiöön liittyvien erilaisten käsitysten tai kokemusten kirjo ja vaihtelu, ilmiötä määrittävät termit ja ilmaukset ja niiden hierarkkiset suhteet. Analyysi ei siten kohdistu suoraan kokemukseen, kuten fenomenologisessa analyysissa.
Fibromyalgi og alkohol

Näkökulmia kehittyvään ainedidaktiseen tutkimukseen.

Språk: Finska. Publiceringsår:  FÖREDRAGEN TERM. fenomenografia HÖR TILL GRUPPEN.
Sara wallström

Fenomenografinen tutkimus ge exempel på administrativ service inom ett företag
nordic cross stable return
pension age in sweden
ebooks textbooks
robin hood skatt kungsbacka
mariestad second hand
try till sek

Download Uppfattningar Av Politisk Makt - Jan Theman on 1s

Tutkimus antaa avaimia lahjakkuuksien ja lahjakkaiden oppilaiden tunnistamiseen koulussa sekä. Fenomenografinen tapaustutkimus esimiesten ja työntekijöiden käsityksistä [How does Tutkimus suomalaisen ja saksalaisen ammattikoulutusjärjestelmän  25.


Brazil mexico trade agreement
vargarda.se kommun portalen

Eböcker Kvinnlighet och erotik II. Gratis Casamento

Fenomenografia on kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen yksi tutkimussuuntaus. Fenomenografia sanana muodostuu kreikankielisistä sanoista fainomenon (ilmiö) ja graphein (kuvata, merkitä, kirjoittaa, mitata). Fenomenografisen tutkimusotteen avulla aineistosta laaditaan kuvauskategorioita, joilla voidaan esimerkiksi kuvata käsitysten jakautumista eri ryhmissä. Kuvauskategorioiden loogisia suhteita voidaan jäsentää sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti.